FacebooklinkfacebookFokkers van draadhaar en gladhaar foxterriŽrs

Binnen onze vereniging zijn een klein aantal fokkers van draadhaar en/of gladhaar foxterriers. Sommigen van hen fokken regelmatig. Dit zijn de sport- of hobbyfokkers. Zij fokken met de groots mogelijke aandacht voor gezondheid, karakter en schoonheid. Er worden ongeveer 40 nesten per jaar geboren, waarvan 2/3 deel draadharen zijn en 1/3 deel gladharen.

Fokkers van draadhaar en gladhaar foxterriŽrs
De Ned. Foxterrier Club heeft een Fokreglement. De doelstelling hiervan is het behoud en de verbetering van het foxterrierras, zodat de kwaliteit en de gezondheid van het ras voor nu en de toekomst gewaarborgd blijft. Alle fokkers die lid zijn van onze vereniging zijn verplicht zich te houden aan het Fokreglement van de N.F.C. Dit bestaat o.a. uit:
voorschriften voor het welzijn van fokdieren,

1. verplichte gezondheidsonderzoeken van fokdieren zoals een patella luxatie keuring door een specialist (patella luxatie is het van zijn plaats schieten van de knieschijf)
2. een verplichte kwalificatie van het uiterlijk door een gekwalificeerde keurmeester. Alleen bij positieve resultaten mag er gefokt worden. Ook moeten alle nesten worden geregistreerd.

Het fokken volgens het Fokreglement geeft u als foxterrierkoper een extra stuk zekerheid als u een foxterrier(pup) koopt bij de fokkers van de Ned. Foxterrier Club. Echter, het blijft levend materiaal waarmee gefokt wordt. Ook bij de groots mogelijke zorgvuldigheid bij het fokken kan er wel eens een afwijking voorkomen. Informatie over de nesten krijgt u bij onze pupinformante. Een uitgebreide versie van het fokreglement vindt u bij links/downloads.

KOOP ALTIJD EEN PUP VIA DE PUPINFO VAN DE RASVERENIGING

Het volgens het Fokreglement fokken van foxterriers valt onder de verantwoordelijkheid van de fokker. De transactie tussen koper en verkoper geschiedt buiten de verantwoording van de rasvereniging. De Ned. Foxterrier club kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van welke aard dan ook.

Onderstaande fokker is aangesloten bij de N.F.C.

Draadhaar FoxterriŽrkennel Wireproof
E-mail: wireproof@hotmail.com
Tel./ Fax: 038-3329015
Mobiel 06-26474624