Facebooklinkfacebook

Een nestje fokken

Je bent fokker als je een nestje fokt. Of je er nu een fokt in je leven of vijf per jaar, op het moment dat je een nestje fokt ben je fokker. Dus, als je lid bent van de Ned. Foxterrier Club, dien je je dan te houden aan de regels die zij heeft gemaakt voor het fokken.

Zijn er regels waaraan ik mij moet houden als ik een nestje wil fokken?
Jaren geleden heeft de N.F.C. in samenwerking met de fokkers regels opgesteld, waaraan de fokkers, die lid zijn van onze rasvereniging, zich dienen te houden. Al meer dan 20 jaar worden de foxterriers, voor er mee gefokt wordt, onderzocht op de erfelijke afwijking Patella Luxatie. Daarbij is de knieschijf van zijn plaats te drukken of schiet bij het lopen zelfs spontaan van zijn plaats. Al jaren worden de fokdieren eerst op een show gekeurd door een voor het ras erkende keurmeester om te beoordelen of ze voldoende goede raskenmerken hebben. Al jarenlang zijn er regels die aangeven hoe vaak een fokteefje een nestje mag hebben en tot welke leeftijd. Al deze regels zijn in het belang van een gezond foxterrierras. Ze zijn vastgelegd in het Fokreglement, dat is goedgekeurd door fokkers en leden. U kunt dit fokreglement downloaden of opvragen bij het secretariaat. Er staan alle regels in waaraan u zich dient te houden.Wat zijn de belangrijkste regels waaraan ik mij moet houden bij een eerste nestje?

Algemeen advies:
 • Fok alleen met een teefje dat in goede conditie is, zowel lichamelijk als geestelijk.
 • Fok nooit met een angstige of agressieve foxterrier!
Vóór de dekking
 • bij de eerste dekking mag uw teefje niet jonger zijn dan 15 maanden en niet ouder dan 5 jaar
 • uw teefje mag maar één nestje per 12 maanden.
 • uw teefje moet tenminste eenmaal de kwalificatie ZG (= Zeer Goed) gehaald hebben op een show die is georganiseerd onder de reglementen van de Raad van Beheer bij een voor het ras erkende keurmeester. Het eenvoudigste en het gezelligste is om naar onze eigen clubmatch te komen, die ieder jaar wordt georganiseerd. Daar legt de keurmeester ook uitgebreid uit wat hij/zij van uw teefje vindt.
 • uw teefje moet onderzocht zijn op patella luxatie door een door de N.F.C. daartoe aangewezen dierenarts-specialist.
 • neemt u voor de dekking kontact op met de eigenaar van de dekreu en vraag hem of de reu op Patella Luxatie is onderzocht. De reu moet ook minimaal één keer gekeurd zijn op een door de RvB erkende tentoonstelling / clubmatch door een voor het ras erkende keurmeester. Hier moet hij minimaal de kwalificatie ZG hebben behaald. Gebruikt u een reu uit het buitenland, moet ook hij minimaal de kwalificatie Zeer Goed behaald hebben op een voor dat land erkende tentoonstelling. Voor het patella luxatie onderzoek moet de buitenlandse reu voldoen aan de regels voor het buitenland.
Bij de dekking
 • bij de dekking neemt u het dekbericht van de N.F.C. mee (opvragen bij secr.) en laat het door de eigenaar van de dekreu ondertekenen
 • u neemt ook de blauwe kaart van de Raad van Beheer (RvB) mee (opvragen bij RvB in Amsterdam) en laat die eveneens ondertekenen door de eigenaar van de dekreu
Na de dekking
 • u vult het dekbericht verder in, ondertekent het en stuurt het binnen 7 dagen op. Op het dekbericht staat vermeld waarheen u het moet sturen
 • met het dekbericht stuurt u een kopie van de stamboom, van de PL uitslag en van de behaalde kwalificatie van teef en reu op. Vraag daar dus naar bij de dekreu-eigenaar!
Na de geboorte
 • u stuurt de blauwe kaart ingevuld en ondertekend op naar de RvB en betaalt het tarief voor de aanvraag stambomen, u ontvangt hiertoe automatisch een acceptgirokaart van de RvB
 • u vult het geboortebericht N.F.C. in en stuurt het binnen 7 dagen op
 • u geeft ook op aan de N.F.C. als er geen puppies zijn geboren
 • u geeft op aan de N.F.C. of er afwijkingen zijn en of er pups dood geboren zijn!!!
 • u maakt € 25,- over aan de N.F.C. na ontvangst rekening (hoeft niet als er geen puppies, of alleen dode puppies zijn geboren). U krijgt nu pupinfo en er komt een bericht op de website van de N.F.C..
Als de puppies verkocht zijn
 • als er nog één of meerdere puppies in de nesttijd zijn overleden geeft u dat door aan de N.F.C., mét de doodsoorzaak
 • u geeft zo snel mogelijk aan de pupinfo door als er puppen zijn verkocht. In het clubblad en op de website staat vermeld waar u het moet opgeven.
 • u vraagt toestemming aan de kopers om hun adresgegevens te mogen doorgeven aan de N.F.C. voor gezondheidsenquêtes.
 • u stuurt de gegevens van de puppen en hun kopers op naar de dek-en geboorteregistratie.
Het lijkt heel wat, deze regels. Toch zijn het eenvoudige regels. Het enige dat echt even moeite kost is het PL onderzoek en het bezoeken van de clubmatch/tentoonstelling voor de minimale kwalificatie Zeer Goed. Maar beide zaken gebeuren altijd tijdens gezellige clubactiviteiten waar u nog meer foxterriervrienden ontmoet.

Wij zijn ons ervan bewust dat deze regels er zijn om te waken over de gezondheid en kwaliteit, in de ruimste zin van het woord, van ons ras.
Alle bescheiden die u verplicht bent op te sturen als u een nestje fokt stuurt u naar:

Mw Jenny Mekking
v. Doorninckweg 6,
8124 PJ Wesepe,

ga terug