Digitaal geboortebericht

Ondergetekende doet aangifte van geboorte:

Gegevens nest:

Gegevens reu

 draadhaar Foxterrier reu
 gladhaar Foxterrier reu

Gegevens teef

 draadhaar Foxterrier teef
 gladhaar Foxterrier teef

Gegevens eigenaar teef

Gegevens eigenaar reu

Geboortebericht binnen zeven dagen na geboorte doorgeven. Ook als de teef NIET heeft opgenomen.

U dient uiterlijk zeven dagen na de geboorte van de pups € 40,00 per nest over te maken op bankrekning: NL42INGB0000574280 t.n.v. de Nederlandse Foxterrier Club

  Akkoord!.

De gegevens van dit formulier worden verzonden aan:

Marijke Sprangh
De Egge 2
8091 NR WEZEP
telefoon: 038-8442585
emailadres: fokbeleid@nederlandsefoxterrierclub.nl