Inschrijfformulier kampioenschapclubmatch * (KCM) N.F.C.

Zondag 28 november 2021

Schimmel 1885, Stationsweg Oost 243, 3931 EP Woudenberg
Ontvangst van de honden tussen 9:00 uur en 10.00 uur.
Aanvang keuringen om 10.00 uur (zaal open om 9.00 uur)
Keurmeester: mevrouw N.G. Timmermans - Kadenko
Sluitingsdatum inschrijven: 19 november 2021
*met toekenning van het CAC door de Raad van Beheer, mits er voldoende inschrijvingen zijn.
U bespaart ons veel werk als u het inschrijfformulier duidelijk en correct invult.
Pak de stamboom van de hond erbij, vul dan het inschrijfformulier in.
Per inschrijving één formulier gebruiken
De delen A en B vult u voor iedere hond apart in. De totale kosten berekent u éénmaal in deel C.

Deel A

Ras:
  Draadhaar
  Gladhaar
Geslacht:
  Reu
  Teef
Naam zoals vermeld op de stamboom:
Chip-nummer:
NHSB-nummer:
Geboortedatum:
Stamboomnaam vaderhond:
Stamboomnaam moederhond:
Naam fokker:
Naam eigenaar:
Mede-eigenaar:
Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mail:
Telefoonnummer:
Er is betaald door:
van IBAN:

Zieke honden worden niet toegelaten, zulks ter beoordeling van de dierenarts! Cryptorchide en monorchide reuen kunnen niet deelnemen. Niet ingeschreven honden worden toegelaten. Voor alle aanwezige honden dient een geldig entboekje te worden meegenomen!

Deel B Klassenindeling

Een hond mag slechts in één klasse worden ingeschreven (met uitzondering van de koppel-, fokkerij- en nakomelingenklas).
 Jongste puppyklas (voor honden van 4-6 maanden mits volledig ingeënt)
 Puppyklas (voor honden van 6-9 maanden)
 Jeugdklas (voor honden van 9-18 maanden)
 Tussenklas (voor honden van 15-24 maanden)
 Openklas (voor honden vanaf 15 maanden)
 Fokkersklas (voor honden vanaf 9 maanden) Exposant is fokker en eigenaar
 Gebruikshondenklas (voor honden vanaf 15 maanden) Certificaat mailen
 Kampioensklas (voor honden vanaf 15 maanden) Kampioenscertificaat mailen
 Veteranenklas (voor honden vanaf 8 jaar en ouder)
 Koppelklas *) (voor twee honden reu en teef van dezelfde eigenaar)

*) Beide honden dienen in een klas van individuele mededinging te zijn ingeschreven; geef de naam van de andere hond op via de mail naar secretaris@nederlandsefoxterrierclub.nl

 Nakomelingenklas **) (reu of teef met nakomelingen)

**) Mogelijk verschillende eigenaren. Alle honden dienen in een klas van individuele mededinging te zijn ingeschreven; geef de namen van de andere honden op via secretaris@nederlandsefoxterrierclub.nl)

Deel C Kosten

Let op: Inschrijving verplicht tot betalen, ook als de hond niet wordt voorgebracht. Deelname aan koppel-en nakomelingenklas is gratis.
Eerste hond
x € 28,00
= €
Tweede hond (van dezelfde eigenaar)
x € 23,00
= €
Iedere volgende hond (van dezelfde eigenaar)
x € 20,00
= €
Eerste pup
x € 20,00
= €
Iedere volgende pup van dezelfde eigenaar
x € 18,00
= €
Gezamelijke lunch
x € 12,50 p.p.
= €
Advertentie 1/1 x A5
x € 15,00
= €
Advertentie 1/2 x A5
x € 7,50
= €
Kennelaankondiging
x € 5,00
= €
totaal:
= €

Inzender verklaart dat:
  • voor zover hem bekend de mee te brengen hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter in het bijzonder te vrezen valt. Hij verklaart voorts deze hond niet mee te brengen indien de aangegeven omstandigheden zich voor de trimdag nog voor mochten doen.
  • hij het inschrijfgeld gelijktijdig met de verzending van de het inschrijfformulier overmaakt.


Het totaalbedrag dient te worden overgemaakt op IBAN-nummer:
NL42 INGB 0000574280 ten name van Penningmeester N.F.C. onder vermelding van 'KCM N.F.C. 2021' en het NHSB-nummer van uw hond(en).