X Sluit venster

Speciaal voor leden

Leden van de Nederlandse Foxterrier Club hebben toegang tot extra informatie.
Om deze te bereiken dient u hieronder in te loggen.

FOTO´S
LEDEN
  
Menu | Nederlandse foxterrierclub

Fokkers van draadhaar en gladhaar foxterriers

Binnen onze vereniging zijn een klein aantal fokkers van draadhaar en/of gladhaar foxterriers. Sommigen van hen fokken regelmatig. Dit zijn de sport- of hobbyfokkers. Zij fokken met de groots mogelijke aandacht voor gezondheid, karakter en schoonheid. Er worden ongeveer 40 nesten per jaar geboren, waarvan 2/3 deel draadharen zijn en 1/3 deel gladharen.

Fokkers van draadhaar en gladhaar foxterriers

De Nederlandse Foxterrier Club heeft een fokreglement (Verenigingings Fok Reglement "VFR"). De doelstelling hiervan is het behoud en de verbetering van het foxterrierras, zodat de kwaliteit en de gezondheid van het ras voor nu en de toekomst gewaarborgd blijft. Alle fokkers die lid zijn van onze vereniging zijn verplicht zich te houden aan het fokreglement van de N.F.C. Dit bestaat o.a. uit voorschriften voor het welzijn van fokdieren:

1. verplichte gezondheidsonderzoeken van fokdieren zoals een patella luxatie keuring door een specialist (patella luxatie is het van zijn plaats schieten van de knieschijf)

2. een verplichte kwalificatie van het uiterlijk door een gekwalificeerde keurmeester. Alleen bij positieve resultaten mag er gefokt worden. Ook moeten alle nesten worden geregistreerd.

Het fokken volgens het fokreglement geeft de koper een extra stuk zekerheid als de foxterrier(pup) wordt gekocht bij een fokker die lid is van de Nederlandse Foxterrier Club. Echter, het blijft levend materiaal waarmee gefokt wordt. Ook bij de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het fokken kan er wel eens een afwijking voorkomen. Informatie over nesten wordt geplaatst op de pagina Pup-Info. Een uitgebreide versie van het fokreglement vindt u bij links/downloads.

Het volgens het fokreglement fokken van foxterriers valt onder de verantwoordelijkheid van de fokker. De transactie tussen koper en verkoper geschiedt buiten de verantwoording van de rasvereniging. De Nederlandse Foxterrier Club kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van welke aard dan ook.

Onderstaande fokkers zijn aangesloten bij de N.F.C. en steunen de vereniging door middel van het plaatsen van een advertentie:

Snugglewood's: e-mail naar snugglewoods@hotmail.com; telefoon 06-41973006 tav C.Warmenhoven/C. Pieterse

Draadhaar Foxterriërkennel Wireproof: e-mail naar: wireproof@hotmail.com
 

Het is voor alle leden, die een nest fokken, verplicht dek-en geboorteberichten op te sturen aan de dek-en geboorteregistratie van de N.F.C. Formulieren Dek- en geboortebericht om uitteprinten vindt u bij links/downloads. U kunt ook eenvoudig online een dekbericht of geboorteregistratie invullen en vervolgens inzenden.

Enige informatie uit het VerenigingsFokRegelement over dek-en geboorteberichten:

2.11. Voor opgave dekkingen en geboorten dient het officiële dek-en geboorteformulier van de N.F.C. volledig te worden ingevuld en ondertekend: het dekbericht door de eigenaar van de dekreuen van de teef; het geboortebericht door de eigenaar van de teef.

2.12. Binnen 3 weken na dekking dient dit gemeld te worden aan de N.F.C.door middel van het volledig ingevulde Aanmeldingsformulier 1 Dekking, aan fokbeleid@nederlandsefoxterrierclub.nl. Deze melding staat los van de verplichte dekaangifte bij de Raad van Beheer. Tegelijk met het dekbericht wordt een kopie van de stamboom, van de patella luxatie uitslagen van de behaalde kwalificatie van beide ouderdieren opgestuurd.

2.13. Binnen 10 dagen na de geboorte van een nest dient dit te gemeld te worden aan de N.F.C. door middel van het volledig ingevulde Aanmeldingsformulier 2 Geboorte, aan fokbeleid@nederlandsefoxterrierclub.nl. De kosten van het geboortebericht zijn vastgesteld in de tarievenlijst en dienen uiterlijk 10 dagen na de geboorte te worden overgemaakt. Als de teef niet heeft opgenomen of als alle pups doodgeboren zijn, blijft opsturen verplicht, maar zijn er geen kosten aan verbonden. Deze melding staat los van de verplichte geboorteaangifte bij de Raad van Beheer.

2.14. Het is verplicht afwijkingen of overlijden van pups in de nesttijd op te geven bij het registratiepunt.

2.15. Het is verplicht met goedvinden van de koper de gegevens van de pups en hun koper/eigenaar door te geven aan het registratiepunt.

2.16. De N.F.C.heeft het recht alle dekkingen en geboortes op de website van de N.F.C. en/of in het clubblad te vermelden.

Fokkers van draadhaar en gladhaar foxterriers Fokkers van draadhaar en gladhaar foxterriers