X Sluit venster

Speciaal voor leden

Leden van de Nederlandse Foxterrier Club hebben toegang tot extra informatie.
Om deze te bereiken dient u hieronder in te loggen.

FOTO´S
LEDEN
  
Menu | Nederlandse foxterrierclub

Wat zijn de belangrijkste regels voor het fokken?

Al jarenlang zijn er regels die aangeven hoe vaak een fokteefje een nestje mag hebben en tot welke leeftijd. Al deze regels zijn in het belang van een gezond foxterrierras. Ze zijn vastgelegd in het Fokreglement, dat is goedgekeurd door fokkers en leden.

Algemeen advies

Fok alleen met een teefje dat in goede conditie is, zowel lichamelijk als geestelijk.
Fok nooit met een angstige of agressieve foxterrier!

Vóór de dekking

bij de eerste dekking mag uw teefje niet jonger zijn dan 15 maanden en niet ouder dan 5 jaar uw teefje mag maar één nestje per 12 maanden.

uw teefje moet tenminste eenmaal de kwalificatie ZG (= Zeer Goed) gehaald hebben op een show die is georganiseerd onder de reglementen van de Raad van Beheer bij een voor het ras erkende keurmeester. Het eenvoudigste en het gezelligste is om naar onze eigen clubmatch te komen, die ieder jaar wordt georganiseerd. Daar legt de keurmeester ook uitgebreid uit wat hij/zij van uw teefje vindt.

uw teefje moet onderzocht zijn op patella luxatie door een door de N.F.C. daartoe aangewezen dierenarts-specialist.

Neemt u voor de dekking contact op met de eigenaar van de dekreu en vraag hem of de reu op Patella Luxatie is onderzocht. De reu moet ook minimaal één keer gekeurd zijn op een door de RvB erkende tentoonstelling / clubmatch door een voor het ras erkende keurmeester. Hier moet hij minimaal de kwalificatie ZG hebben behaald. Gebruikt u een reu uit het buitenland, moet ook hij minimaal de kwalificatie Zeer Goed behaald hebben op een voor dat land erkende tentoonstelling. Voor het patella luxatie onderzoek moet de buitenlandse reu voldoen aan de regels voor het buitenland.

Bij de dekking

bij de dekking neemt u het dekbericht van de N.F.C. mee (opvragen bij secr.) en laat het door de eigenaar van de dekreu ondertekenen.
u neemt ook de blauwe kaart van de Raad van Beheer (RvB) mee (opvragen bij RvB in Amsterdam) en laat die eveneens ondertekenen door de eigenaar van de dekreu

Na de dekking

u vult het dekbericht verder in, ondertekent het en stuurt het binnen 7 dagen op. Op het dekbericht staat vermeld waarheen u het moet sturen met het dekbericht stuurt u een kopie van de stamboom, van de PL uitslag en van de behaalde kwalificatie van teef en reu op. Vraag daar dus naar bij de dekreu-eigenaar!

Na de geboorte

u stuurt de blauwe kaart ingevuld en ondertekend op naar de RvB en betaalt het tarief voor de aanvraag stambomen, u ontvangt hiertoe automatisch een acceptgirokaart van de RvB
u vult het geboortebericht N.F.C. in en stuurt het binnen 7 dagen op
u geeft ook op aan de N.F.C. als er geen puppies zijn geboren
u geeft op aan de N.F.C. of er afwijkingen zijn en of er pups dood geboren zijn!!!
u maakt € 40,- over aan de N.F.C. (hoeft niet als er geen puppies, of alleen dode puppies zijn geboren). U krijgt nu pupinfo en er komt een bericht op de website van de N.F.C..

Als de puppies verkocht zijn

als er nog één of meerdere puppies in de nesttijd zijn overleden geeft u dat door aan de N.F.C., mét de doodsoorzaak
u geeft zo snel mogelijk aan de pupinfo door als er puppen zijn verkocht. In het clubblad en op de website staat vermeld waar u het moet opgeven.
u vraagt toestemming aan de kopers om hun adresgegevens te mogen doorgeven aan de N.F.C. voor gezondheidsenquêtes.
u stuurt de gegevens van de puppen en hun kopers op naar de dek-en geboorteregistratie.

Het lijkt heel wat, deze regels. Toch zijn het eenvoudige regels. Het enige dat echt even moeite kost is het PL onderzoek en het bezoeken van de clubmatch/tentoonstelling voor de minimale kwalificatie Zeer Goed. Maar beide zaken gebeuren altijd tijdens gezellige clubactiviteiten waar u nog meer foxterriervrienden ontmoet. 

Wij zijn ons ervan bewust dat deze regels er zijn om te waken over de gezondheid en kwaliteit, in de ruimste zin van het woord, van ons ras.

Alle bescheiden die u verplicht bent op te sturen als u een nestje fokt stuurt u naar:
 

Mevrouw M. Sprangh
Die Egge 2
8091 NR  Wezep
tel. 0031 38 844 25 85

email: fokbeleid@nederlandsefoxterrierclub.nl

ga terug